Evangélikus Egyház

A Porrogszentkirályi Evangélikus Egyházközségről

 

  A gyülekezet történetének kezdetét homály fedi. Tény, hogy Porrogszentkirály - hasonlóan a környező településekhez - a reformáció nagy pártfogójának, a lutheránus Enyingi Törők Bálintnak a birtoka volt. Ebből feltételezhető, hogy a reformáció hajnalán már itt is voltak evangélikusok, akik gyülekezetet alakítva gyakorolták hitüket. Bizonyos, hogy a 17. század elejétől már nagyobb számban laktak itt - az akkor Szentkirály néven ismert településen - evangélikusok, és gyülekezeti élet is folyt. Erre példa az 1626-ban tartott Újkéri Zsinat, melyen Légrádi Gergely, mint szentkirályi lelkész írta alá hitvallási iratunkat. A török hódoltság idején ez a vidék mentes volt az ellenreformáció viharaitól. Ezért is jöttek erre a tájra Vas vármegyéből - Vendvidékről - a hitük miatt üldözött, vend nyelvű evangélikusok 1718 körül. A török kiűzése után az ellenreformáció ezen a területen is „megtette hatását”. A protestáns lelkészeket elűzték. Ezekben a nehéz, üldözésekkel teli időkben - évtizedeken át, feltehetően 1731-től - a porrogszentkirályi evangélikus gyülekezetet is tanítói vezették. E szomorú korszak ismert tanítói: Kovács és az őt követő Pocsit György. A türelmi rendelet megjelenése után 2 évre - 1783-ban - újra feléledt a gyülekezet. Így kerülhetett sor arra, hogy néhány évtizeddel később az 1835-1847 között itt szolgáló Zathureczky József lelkészsége idején - 1843-ban - a hívek a fából készített templomukat lebontották, és a gróf Festetich László által adományozott telken megépítették a ma is álló, tágas, szép téglatemplomot. Balogh István 1892-ben került a békés, rendezett körülmények között élő gyülekezet élére, és csaknem 40 évig volt lelkésze. Munkálkodását új templomtorony építésével kezdte. Őt Lágler Béla követte. Áldásos szolgálata közel fél évszázadot (1932-1977) ölelt át a közben egyre fogyó gyülekezetben. Lágler Béla távozása után 15 évig nem volt helyben lakó lelkésze a gyülekezetnek. A szolgálatot 1977 és 1992 között Szekeres Elemér csurgói lelkész látta el helyettesként. 1992-től a mai napig Sikter János végzi a lelkipásztori szolgálatot. Szolgálati ideje alatt az államosított iskoláink után kapott kárpótlási összegből építettünk 1996-ban Porrogon egy 120 férőhelyes templomot, 1997-ben Szentkirályon pedig egy 90 m²-es gyülekezeti termet.

Porrogszentkirályi Evangélikus Egyházközséghez tartozó települések: Porrog. Porrogszentpál, Csurgónagymarton, Somogyszob, Kaszó, Segesd

Testvérgyülekezetünk a Bp. Rákospalotai Evangélikus Gyülekezet.

Istentiszteleteinket minden vasárnap 11 órakor tartjuk Porrogszentkirályon a templomban, télen a gyülekezeti teremben.

                                                                                                                                          

                                                           Sikter János

                                                              Lelkész 
Írjon nekünk

Írjon nekünk bátran, ha bármi kérdése van vagy szeretné igénybe venné szolgáltatásainkat.

E-mail: info@porrogszenkiraly.hu

Elérhetőségek

Tel.:
Fax.:
E-mail: info@porrogszentkiraly.hu