Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tájékoztatás – fenntartási terv tervezet

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
7625 Pécs, Tettye tér 9.
Telefon: (72) 517-200 Fax: (72) 517-229
dunadrava@ddnp.hu

TÁJÉKOZTATÁS

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ezúton tájékoztat minden érdeklődőt, hogy elkészítette a
Natura 2000 hálózat részét képező
HUDD10002 jelű,
Nyugat-Dráva
elnevezésű különleges madárvédelmi terület
fenntartási tervének tervezetét.

Az egyeztetésre előkészített terv elérhető a DDNPI honlapján a természetvédelem / természetvédelmi tevékenységek / Natura 2000 fenntartási tervek menüpont alatt:
https://ddnp.hu/fileman/Uploads/Natura2000/HUDD10002_egyezt.pdf

A fenntartási terv készítésének célja, hogy a gazdálkodókkal és illetékes hatóságokkal lefolytatott egyeztetés eredményeit is beépítve a dokumentumba, megfelelő iránymutatást nyújtson az érintett területek természetvédelmi szempontból ideális kezelésére
vonatkozóan. A fenntartási terv a Natura 2000 terület kezelésére vonatkozó javaslatokat, valamint ezek megvalósításának lehetséges eszközeit tartalmazza, de kötelező földhasználati szabályokat nem állapít meg.

Amennyiben a fenntartási terv tervezetével kapcsolatban észrevétellel, javaslattal kíván élni, kérjük juttassa el hozzánk véleményét írásban a
dunadrava@ddnp.hu vagy a borbala.devenyi@ddnp.hu e-mail címre, vagy postai úton a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság címére (7625, Pécs, Tettye tér 9.) 2022. május 4-ig.

Back to top